صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
3- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
جمعه   ۱۴۰۰/۷/۲  
نسخه چاپی  

 
 انتشارات

  معرفی کتاب و نشریات

راهنمای مطالعه بازار و بازاریابی در امکان سنجی طرحهای صنعتی

مؤلف: علی نیاکان، ناشر: پژواک کیوان، نوبت چاپ: چاپ دوم، 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

 فصلنامه مدیر ساز

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، شماره: 16 (پیاپی)، نوبت چاپ: پائیز 1384 ، شمارگان:1500 نسخه.

 مدیریت استراتژیک سازمان

مؤلف: دکتر ناصر فقهی فرهمند، ناشر: انتشارات فروزش، تلفن:66461460 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 7500 تومان.

 سیستم‌های اطلاعات مدیریت

مؤلفـــان:کنت سی،لاودن و جین پی. لاودن، متـــرجم:احمـــــد هــرمزی، ناشر: انتشـــارات به آوران،تلفن:09123219232،نـــوبــت چـــاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2200 نسخــه، بهاء (دوجلد): 11000 تومان.

 تعالی سازمانی فراگیر (دستیابی به عملکرد کلاس جهانی)

مؤلف: پرفسور جان اس اکلند، مترجم: دکتر محسن الوندی، ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تلفن: 66415040 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان:2200 نسخه، بهاء: 4200 تومان.

هزینه‌یابی بر مبنای هدف

مؤلفان: دکتـــر رضوان حجــازی – دکتر امیر البدوی، نــــاشـــر: ســازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 66401783، نوبت چاپ: چاپ اول،1384، شمارگان: 1500نسخه، بهاء: 2800 تومان.

الگوی برتر(الگوی خلق ارزش بیشتر برای مشتری)

مؤلف: محمد علی شنوایی، نـــاشـــر: انتشــارات انستیتــــو ایــزایـــران، تلفـــن: 22254078، نوبت چاپ: چاپ اول، تابستان 1384، شمارگان: 2000 نسخه.

مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادها

مؤلف:جلال رمضانی، ناشر: انتشارات پیام، تلفن:66947091، نـــوبت چاپ: چــاپ اول،1384، شمارگان:2000 نسخه، بهاء: 1900 تومان.

 سیستم یکپارچه مدیریت

مترجمان: علی جلالی، محمود جلالی، ناشر:D.A.S-IRAN، تلفن: 44058504، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2200 تومان.

 مدیریت مدرن

مؤلف: مهندس عباس منتظر القائم، ناشر: انتشارات کانون پژوهش، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384. شمارگان: 1000 نسخه، بهاء: 1500 تومان.

مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران

مؤلف: پرویز درگی، ناشر: انتشارات تورنگ، تلفن: 66419824، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2200 تومان.

مارکتینگ

 مؤلف: علیرضا صدر محمدی، ناشر: انتشارات سیته، تلفن: 77509339، نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان 1383. شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 1000 تومان.

استاندارد بین المللی 2004 (ISO 14001)

 مؤلف: محمد رحمان زاده هروی، ناشر: انتشارات تک رنگ، تلفن: 8872137، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2000 تومان.

سیستم های اطلاعات مدیریت 

مولفان: کنت سی، لاودن و جین پی، لاودن ، مترجم: احمد هرمزی، ناشر: انتشارات به آوران ، تلفن: 09123219232، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء (دو جلد): 11000 تومان

 تعالی سازمانی فراگیر (دستیابی به عملکرد کلاس جهانی) 

مولف: پروفسور جان اس اکلند، مترجم: دکتر محسن الوندی ، ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا ، تلفن: 66415040، نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء : 4200 تومان

تحلیل ماهیت تکنولوژی 

مولف: عبدالعلی رضایی، ناشر: انتشارات مجنون ، نوبت چاپ: چاپ اول، پاییز 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء : 4000 تومان

 سیاست تکنولوژی، اصول و مفاهیم

مولف: آلفرد سرکیسیان، ناشر: مرکز صنایع نوین، تلفن 88748041 ،نوبت چاپ: چاپ اول، 1384، شمارگان: 2500 نسخه، بهاء (به همراه CD): قیمت 2500 تومان

 آشنایی با نیازمندیهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ترجمه و تالیف: مینو نمازی ـ ناصر صادقی فرد، ناشر: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تلفن: 88300973 ، نوبت چاپ: چاپ چهارم، 1384، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 3500 تومان

 5 فرمان برای تفکر استراتژیک

 نویسندگان: دکتر وفا غفاریان، دکتر غلامرضاکیانی، ناشر: نشرفرا، تلفن: 88880700، نوبت چاپ: چاپ اول، بهار1384، شمارگان: 5000 نسخه، بهاء: 3000 تومان
 فرهنگ
سازمانی

نویسنده: ادگارشاین، ناشر: انتشارات فرا، تلفن: 88880700، نوبت چاپ: چاپ اول، پاییز1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 3300 تومان

 مدیر برای اولین بار

نویسنده: شری میل، مترجم: دکتر علی شیرازی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 66401783، نوبت چاپ: چاپ اول1384، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 1200 تومان

 بسته خود مشاوره ای برنامه ریزی استراتژیک

ناشر: شرکت مشاوران کیفیت ساز، تلفن: 22017553

مدیریت تکنولوژی سازمان

مؤلف: دکتر ناصر فقهی فرهمند، ناشر: انتشارات فروزش، تلفن: 66494148، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 5300 تومان

فرآیند آموزش در سازمان ها

مؤلفان: دکتر داود حسین زاده، نادر برزگر، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، تلفن: 66965335، نوبت چاپ: چاپ اول، اسفند 1383، شمارگان: 1000 نسخه

سازمان ناب

مترجم: محمد ابراهیم پناهی، ناشر: نشر اوحدی، تلفن: 66426411، نوبت چاپ: چاپ اول، بهار 1384، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 1400 تومان

هوش هیجانی در کار

مؤلف: دانیل گلمن، مترجمان: بهمن ابراهیمی، محسن جوینده، ناشر: انتشارات بهین دانش، تلفن: 5032824، نوبت چاپ: چاپ اول- 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 3250 تومان.

گام به گام به سوی مدیریت مشارکت جو

مؤلف: مهندس نادر برومند، ناشر: انتشارات ارکان، تلفن: (اصفهان) 2341339، نوبت چاپ: چاپ اول- 1383، شمارگان: 1000 نسخه، بهاء: 1200 تومان.

تصویر ذهنی سازمانی

مؤلف: دکتر محمود جهانگیری، ناشر: انتشارات مطالعه خانواده، تلفن: 4463144، نوبت چاپ: چاپ اول- 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 1500 تومان.

کارآفرینی

مؤلف: دکتر محمود احمد پور داریانی و محمود عزیزی، ناشر: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم، تلفن: 6490879، نوبت چاپ:چاپ اول- 1383، شمارگان: 5500 نسخه ، بهاء: 1200 تومان.

کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات در خدمت رضایت و تکریم مشتری

تألیف: بهرام کارخانه ای، ناشر: انتشارات دبیزش و فرم بند، نوبت چاپ: چاپ اول- 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 1500 تومان.

مدیریت تکنولوژی

مؤلف: خلیل طارق، مترجمان: دکتر سید محمد اعرابی، داود ایزدی، ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی، تلفن: 6417532، 8315240، نوبت چاپ: چاپ اول- 1384، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 7800 تومان.

 جهانی شدن

نویسنده: لستر تارو، مترجم: مهندس عزیز کیاوند، ناشر: فرا، تلفن: 8880700 نوبت چاپ: چاپ اول- پائیز 1383، شمارگان: 5000 نسخه، بهاء: 4900 تومان.

 رقص تغییر(چالش های تغییر پایدار در سازمان های یادگیرنده)

مولفان: پیتر سنگه و دیگران، مترجمان: علی نقی مشایخی- حسین اکبری- مسعود سلطانی، ناشر: گروه پژوهشی صنعتی آریانا ، تلفن: 7502520، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 3000 نسخه ، بهاء: 7500 تومان.

کارآفرینی یک دقیقه ای

مؤلفان: دکتراحمد پور داریانی- صبا ابراهیمی، ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشارات محراب قلم،  تلفن: 6490879، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 1500 تومان.

ارکان سیستم جامع مدیریت پروژه

اقتباس و ترجمه: حسین معین زاد، ناشر: نشر توسعه ایران، تلفن: 09123021343 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 1900 تومان.

مدیریت پروژه

مولفان: دیویدا. کله لند و لوئیس ر.آیرلند، مترجم: محمد تقی فرامرزی، ناشر: انتشارات مازیار، تلفن: 6462421، نوبت چاپ: چاپ اول- پائیز 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 8000 تومان.

مدیریت در جامعه آینده

نویسنده : پیتراف. دراکر، مترجم: غلامحسین خانقایی، ناشر: فرا، نوبت چاپ: چاپ اول پاییز 1383.

 مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت

 نویسنده: دکتر مسعود درخشان، ناشر: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، تلفن: 2258092، نوبت چاپ: چاپ اول، آبان 1383، شمارگان: 1500 نسخه ، بها: 5000 تومان.

 مدیریت زنجیر خرید و تأمین

 مؤلف: آرجان جی وان ویل، مترجمان: مهندس بهروز نصر آزادانی، محمود رفیعی، ناشر: انتشارات ارکان، تلفن: (اصفهان) 3865530-0311، نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان 1382، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 2950 تومان.

 اصول و مبنای فناوری اطلاعات

 نویسنده: داوو، مترجمان: دکتر احد سرداری، حامد عظیم زادگان، ناشر: نورعلم، تلفن: 6494174،نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2300 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

کسب و کاربین المللی در عصر رقابت جهانی

 تألیف: بال و مک کلاچ، مترجم: محمد حسین حکیمیان، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 6401783، نوبت چاپ: چاپ اول 1383، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 3600 تومان.

مدیریت چیست؟

 تألیف: جون مگرتا، مترجم: دکتر محمد علی طوسی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 6401783، نوبت چاپ: چاپ اول 1383، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

 برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

مؤلف: مرتضی شأنی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، نوبت چاپ: چاپ اول 1383.

تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب

مؤلفان: محمود احمدپور داریانی، ناهید شیخان، حجت الله رضازاده، ناشر: انتشارات امیرکبیر، نوبت چاپ: چاپ اول ـ 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 6200 تومان.

بهبود بهره وری کارکنان (با رویکرد سیستمی)

نویسنده: بن هریسون کارتر، مترجمان: شهرام میرزائی دریانی، احمد اصلی زاده، کیوان شاهقلیان، ناشر: انتشارات ترمه، تلفن: 6963301 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 1100 تومان.

 مدیریت استرس

 نویسنده: جرارد هارگریوز، مترجم: مرتضی مقدمی پور، ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر، تلفن: 6952090، نوبت چاپ: چاپ اول، تابستان، 1383 ، شمارگان: 2500 نسخه، بهاء: 1600 تومان.

 

 

 توجــه!  

اعضاء محترم مرکز اطلاعات فنی ایران برای تهیه کتابهای فوق می‌توانند با انتشارات معرفی شده تماس بگیرند.

 

بالا^^