صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
4- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
جمعه   ۱۴۰۰/۷/۲  
نسخه چاپی  

 
 انتشارات

  معرفی کتاب و نشریات

 جهانی شدن

نویسنده: لستر تارو، مترجم: مهندس عزیز کیاوند، ناشر: فرا، تلفن: 8880700 نوبت چاپ: چاپ اول- پائیز 1383، شمارگان: 5000 نسخه، بهاء: 4900 تومان.

 رقص تغییر(چالش های تغییر پایدار در سازمان های یادگیرنده)

مولفان: پیتر سنگه و دیگران، مترجمان: علی نقی مشایخی- حسین اکبری- مسعود سلطانی، ناشر: گروه پژوهشی صنعتی آریانا ، تلفن: 7502520، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 3000 نسخه ، بهاء: 7500 تومان.

کارآفرینی یک دقیقه ای

مؤلفان: دکتراحمد پور داریانی- صبا ابراهیمی، ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشارات محراب قلم،  تلفن: 6490879، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 1500 تومان.

ارکان سیستم جامع مدیریت پروژه

اقتباس و ترجمه: حسین معین زاد، ناشر: نشر توسعه ایران، تلفن: 09123021343 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 1900 تومان.

مدیریت پروژه

مولفان: دیویدا. کله لند و لوئیس ر.آیرلند، مترجم: محمد تقی فرامرزی، ناشر: انتشارات مازیار، تلفن: 6462421، نوبت چاپ: چاپ اول- پائیز 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 8000 تومان.

مدیریت در جامعه آینده

نویسنده : پیتراف. دراکر، مترجم: غلامحسین خانقایی، ناشر: فرا، نوبت چاپ: چاپ اول پاییز 1383.

 مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت

 نویسنده: دکتر مسعود درخشان، ناشر: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، تلفن: 2258092، نوبت چاپ: چاپ اول، آبان 1383، شمارگان: 1500 نسخه ، بها: 5000 تومان.

 مدیریت زنجیر خرید و تأمین

 مؤلف: آرجان جی وان ویل، مترجمان: مهندس بهروز نصر آزادانی، محمود رفیعی، ناشر: انتشارات ارکان، تلفن: (اصفهان) 3865530-0311، نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان 1382، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 2950 تومان.

 اصول و مبنای فناوری اطلاعات

 نویسنده: داوو، مترجمان: دکتر احد سرداری، حامد عظیم زادگان، ناشر: نورعلم، تلفن: 6494174،نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2300 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

کسب و کاربین المللی در عصر رقابت جهانی

 تألیف: بال و مک کلاچ، مترجم: محمد حسین حکیمیان، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 6401783، نوبت چاپ: چاپ اول 1383، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 3600 تومان.

مدیریت چیست؟

 تألیف: جون مگرتا، مترجم: دکتر محمد علی طوسی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 6401783، نوبت چاپ: چاپ اول 1383، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

 برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

مؤلف: مرتضی شأنی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، نوبت چاپ: چاپ اول 1383.

تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب

مؤلفان: محمود احمدپور داریانی، ناهید شیخان، حجت الله رضازاده، ناشر: انتشارات امیرکبیر، نوبت چاپ: چاپ اول ـ 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 6200 تومان.

بهبود بهره وری کارکنان (با رویکرد سیستمی)

نویسنده: بن هریسون کارتر، مترجمان: شهرام میرزائی دریانی، احمد اصلی زاده، کیوان شاهقلیان، ناشر: انتشارات ترمه، تلفن: 6963301 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 1100 تومان.

 مدیریت استرس

 نویسنده: جرارد هارگریوز، مترجم: مرتضی مقدمی پور، ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر، تلفن: 6952090، نوبت چاپ: چاپ اول، تابستان، 1383 ، شمارگان: 2500 نسخه، بهاء: 1600 تومان.

 خلاقیت جوهره کارآفرینی

 تألیف: جلیل صمد آقائی، ناشر: مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران، تلفن: 8959482، نوبت چاپ: چاپ اول، پاییز 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2000 تومان.

 کارآفرینی

تألیف: دکتر محمود احمدپور داریانی، محمد عزیزی، ناشر: محراب قلم، تلفن: 6490879، نوبت چاپ اول ـ 1383، بهاء: 300تومان.

رفتارشناسی استرس

تألیف: دکتر حسن باهر، ناشر: انتشارات خیام، تلفن: 6496006، نوبت چاپ: چاپ اول ـ 1383، شمارگان: 3300 نسخه، بهاء: 2200 تومان.

روانشناسی کار

تألیف: مرتضی مقدمی پور، ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر، تلفن: 6952090، نوبت چاپ چهارم ـ 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 2500 تومان.

مدیریت تولید و عملیات

تآلیف: دکتر هایده متقی، ناشر: انتشارات کیومرث، تلفن: 6414492، نوبت چاپ: چاپ اول -1383، شمارگان:2200 نسخه، بهاء: 5500 تومان.

اصول هزینه های کیفیت

تألیف جک کامپانلا، مترجم: مجید حسینی آشتیانی، محمد هوشیار، ناشر: نشر شریف، تلفن: 8051796، نوبت چاپ: چاپ اول ـ 1383، شمارگان: 1500 نسخه، بهاء: 3200 تومان.

مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی

تألیف: محمودرضا مسعودی، ناشر: انتشارات کیفیت، تلفن: 6419016 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 1300 تومان

 فساد اداری

مؤلف: دکتر سیدمحمد عباس زادگان، ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی، تلفن: 8821364 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 83 ، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 1700 تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت

تألیف: دکتر اصغر صرافی زاده، علی علی پناهی، ناشر: انتشارات میر، نوبت چاپ: چاپ چهارم، 1383، شمارگان: 2200 نسخه، بهاء: 3000 تومان

ارتباط با مشتری

نویسنده: راجر کارترایت ، مترجم: دکتر علی پارسائیان، ناشر: انتشارات ترمه، نوبت چاپ: چاپ اول/ 1383

 پنجاه شخصیت برجسته در مدیریت 

نویسنده: وتیزل مورگن، مترجمان: بابک دهقان، مژده غفاری، ناشر: ماهرنگ، تلفن: 6407872 ، شمارگان: 2100 نسخه، بهاء: 38000 ریال

 مشتری مداری

نویسنده: اندی بروس، کن لانگدن، مترجمان: دکتر محمد رضا جباری، محمد منتظری، ناشر: انتشارات سارگل- 8954041، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، بهاء: 25000 ریال

فنون مطالعه کار و زمان سنجی

مولف: ابوالفضل ریاحی، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، نوبت چاپ: چاپ اول 82 ، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 27000 ریال

 مدیریت پروژه

مولفان: اندی بروس- کن لانگدن، مترجمان: سعید علیمیرزایی و مهرداد بختیاری، ناشر: انتشارات سار گل- 8954041 ، نوبت چاپ: چاپ اول، 1383، بهاء: 25000 ریال

کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

تألیف: دکتر سیدمحمد مقیمی، ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، معرفی: علی کیال زمان انتشار: بهار 1383 (چاپ اول)، بهاء: 26000 ریال

 مفهوم استراتژی

تألیف: دکتر وفا غفاریان و دکتر مرتضی عمادزاده، ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، نوبت چاپ، اول سال 83، شمارگان: 2000 نسخه، تلفن: 6401783 ، بهاء: 16000 ریال

 اصول مدیریت

مؤلفان: اصغر فرهودی محمدزاده، قربان محمدپور قاز، ناشر: مؤلف، نوبت چاپ: چاپ اول، شمارگان: 3000 نسخه، ، بهاء: 6000 ریال

استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و کار

مؤلفان: دکتر علیرضا علی احمدی و احمد الهیاری، ناشر: انتشارات تولید دانش، نوبت چاپ: چاپ اول پائیز 82 ، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء: 25000 ریال
از خوب به عالی

نویسنده: جیم کالینز، مترجم: ناهید سپهرپور، ناشر: انتشارات پیک آوین، تلفن: 8007083 ، نوبت چاپ: اول سال 82 ، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 29000 ریال

 ناجی نیسان

مؤلف: دیوید مگی، مترجم: مسعود نیازمند، ناشر: انتشارات نوربخش. تلفن: 8798626 ، نوبت چاپ: چاپ اول 1383، شمارگان: 3000 نسخه، بهاء : 23000 ریال

 تئوری حسابداری

مؤلف: رضا شباهنگ، ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، نوبت چاپ: چاپ اول 1382 ، شمارگان: 5000 نسخه، بهاء: 18000 ریال

رازهای نهفته مدیریت

 ناشر: مؤسسه فرهنگی ورزشی سایپا، تلفن: 8798626 ، بهاء: 40000 ریال

نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

مؤلفان: دکتر علیرضا علی احمدی، ایرج تاج الدین و مهدی فتح الله. ناشر: انتشارات تولید دانش، نوبت چاپ: پاییز 82 ، شمارگان: 2000 نسخه، بهاء: 40000 ریال

 مدیرساز فصلنامه دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

سال ششم، شماره 1 و 2، 1382، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 2010690 ، نوبت چاپ: زمستان 82 ، شمارگان: 1500 نسخه، بهاء: 7500 ریال

 طراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارتهای فروش و فروشندگی حرفه ای

مؤلف: محمد بلوریان تهرانی، ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تلفن: 6939329، نوبت چاپ: چاپ اول، آبان 82 ، شمارگان 3000 نسخه، بهاء: 23000 ریال

 راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی براساس مدلهای INQA و EFQM

مؤلف: دکتر حیدر امیران، ناشر: مؤلف. تلفن: 2017553، نوبت چاپ: چاپ اول، دی ماه 82 ، شمارگان: 1000 نسخه، بهاء: 75000 ریال

اقتصاد خاورمیانه در آستانه تغییر

ناشر: پژوهشکده امور اقتصادی، تلفن: 898169 ، نوبت چاپ، چاپ اول 82 ، شمارگان: 1000 نسخه، بهاء: 8000 ریال

تعدیل اقتصادی در تئوری و تجربه

 مؤلف: دکتر عبدالکریم کاظمی ویسری، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، تلفن مرکز پخش: 6401783، بهاء: 20000 ریال

 اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

مؤلف: مهندس حسن اکبری، ناشر: مؤسسه فرهنگی – انتشاراتی توسعه قلم، چاپ اول، 1382،  تلفن: 7757953-0251، بهاء: 25000 ریال
مبانی مدیریت دولتی

 مؤلف: اسفندیار فرج وند، ناشر: انتشارات فروزش، بهاء: 12000 ریال

اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

مؤلف: دکتر علی حاجی شیرمحمدی، ناشر: انتشارات ارکان (اصفهان)، تلفن: 2341339، بهاء:38000 ریال

کتاب راهنمای مهندسی صنعتی مینارد

ویراستار: جل.بی.زندین، ناشر: انتشارات مک گروهیل، مرکز پخش انتشارات امید انقلاب و فکر خلاق نوین،  تلفن: 6960772

گامی برای همسازی هدفهای فردی و سازمانی

ترجمه: دکتر محمدعلی طوسی

 تصمیم سازی برای مدیران

ترجمه: دکتر علی اصغر توفیق

 آشنایی با استانداردهای بین المللی ISO 14000 (چاپ دوم)

تألیف: رامین محمدحسینی ناجی زاده و حسین ادب

طرح ریزی دوباره شرکت – مهندسی مجدد (چاپ دوم)

ترجمه: ایرج پاد

 شایستگی های مدیریتی

تألیف: مهندس وفا غفاریان

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

مؤلف: مهندس حسین ساسانی، ناشر: نشر تاریخ ایران، تلفن:6463030 ، نوبت چاپ: چاپ اول پاییز 82 ، بهاء: 15000 ریال

 

 توجــه!  

اعضاء محترم مرکز اطلاعات فنی ایران برای تهیه کتابهای فوق می‌توانند با انتشارات معرفی شده تماس بگیرند.

 

بالا^^