صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
4- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
چهارشنبه   ۱۴۰۰/۲/۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » تازه های پزشکی
 
تازه های پزشکی

 

روش جدید به جای آنژیوگرافی

روش جدید به جای آنژیوگرافی

به‎‎‎ گفته محققان، نوعی‎ وسیله تصویر برداری‎‎ که‎ ازبدن‎ عکس‎ برداری می‎کند ماننـد روشی‎‎ که‎ باتزریق‎‎ موادحاجب‎ از گرفتگی عروق خبر می‎‎‎ داد، گرفتگی عروق‎ خونـی را نشـان‎ می‎ دهد. به‎ گزارش‎‎ خبرگزاری‎ رویتر، این‎ روش تصویر برداری‎‎ که‎‎‎ توموگرافی‎ رایانه ای چند قطعـه ای‎‎ نام‎ دارد روی 103 بیمار که‎‎ مشکـوک‎ بـه بیماری‎‎ های عروق‎ کرونر بودند صورت‎‎ گرفت و نتایج‎ این‎ روش‎‎ تقریبا هماننـد روش سـنتـی‎ آنژیوگرافی‎ بود. در آنژیوگرافی‎‎ یک‎ لوله‎ ظریف‎ از عروق‎ خونی ناحیه‎‎‎‎ رانی‎ وارد بدن‎ شده و به قلب‎ رانـده می‎‎شود و نوعی ماده‎‎‎ حاجب‎ از این‎ لولـه بـه درون‎‎ عروق‎‎ خونی‎ تزریق و پرتو ایکس‎ به‎ بدن بیمار تابانده‎ می‎ شود. باعکس‎ های‎ آنژیوگرافی‎‎ می توان‎‎ تعییـن کـرد که‎‎‎ بیماربه آنژیوپلاستی‎ نیاز دارد یـا بـه جراحی‎. در آنژیوگرافی‎ تقریبا دونفر از هـریـکصـد بیمار دچار مشکل‎ می‎شوند ویک‎ بیمـار ازهـر هزار بیمار می‎میرد. همچنین‎‎‎ در این روش‎ خطر تاباندن پرتوهـای‎ ایکس‎ بیمار را تهدید می‎‎کند و هزینه‎ ناشـی از این‎ روش‎ نیز بالاست‎. اما محققان‎ معتقدند، در روش‎ تصویربرداری‎ جدید خطرات‎‎ بسیار کمتر است.

بالا^^