صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
1- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
دوشنبه   ۱۴۰۰/۱/۳۰  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » با مدیریت
 
با مدیریت
 
مدیریت استعداد؛ سلاح پنهان

مدیریت استعداد؛ سلاح پنهان

ظاهرا در میان بازار مشاره نیروی انسانی، مشاوره مدیریت استعداد، یک بازار درحال رشد سریع است.

بازار مشاوره توسعه تواناییهای رهبری، در سال 2007، نسبت به 2006، با 20 درصد رشد به یک میلیارد دلار رسیده است که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

با مسن شدن نیروی کار موضوع مدیریت استعدادها هر روز نقش پررنگتری به خود می گیرد. برای مثال در کشور آمریکا طبق تخمینهای به عمل آمده، تا دو سال دیگر سه چهارم مدیران ارشد بازنشسته خواهندشد، اما درهمین کشور تنها کمتر از یک چهارم سازمانها به موضوع مدیریت استعداد و پرورش رهبران آینده پرداخته اند و این امر قابل تسری به همه دنیا ازجمله کشورهای درحال توسعه است.

به همین دلیل می توان مدیریت استعداد را «یک سلاح پنهان در جنگ جهانی برای استعداد» دانست.

صاحبنظران معتقدند که استعدادهای جدید باید از میان نیروهای داخل سازمان پرورش یابند و نیروهای داخلی به مرور زمان برای جانشینی در مشاغل بزرگ سازمان آماده شوند.اگر بخواهیم یک تعریف ساده از مدیریت استعداد ارائه بدهیم، می توان چنین گفت که مدیریت استعداد به شما می‌آموزد که در فرهنگ سازمانی موجود، چه چیزی به کار می آید و این ابزار چگونه اهداف سازمان را برآورده می کند. پس مشخص می شود که جایی که سخن از فرهنگ سازمانی درمیان است، نیروهای داخلی به دلیل مؤانست با این فرهنگ، بیش از نیروهای خارجی برای پرورش یافتن، مناسب هستند.

 

بالا^^