صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
5- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
دوشنبه   ۱۴۰۰/۱/۳۰  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » با مدیریت
 
با مدیریت
 
ارتباط خودپنداشت مثبت و میزان کسب موفقیت

ارتباط خودپنداشت مثبت و میزان کسب موفقیت

 روانشناسان بر این باورند که میان "تصور مثبت و خودپنداشت بالا" از خودمان و میزان کسب موفقیت فرد رابطه تنگاتنگی وجود دارد. از این رو، هر چقدر پندار ما از خودمان مثبت تر باشد در کسب موفقیت پیشروتر خواهیم بود. زیرا هر کدام از ما دارای یک سری ویژگیهای فردی و درونی هستیم که نسبت به کیفیت آن هوشیار و آگاهیم. به کلیت و جمع بندی نظرات هر فرد در مورد شخصیت درونی و همچنین برداشت و تعریف خود "خودپنداشت" می گویند. انسانها غالباً در سنین اولیه زندگی خودشان را با ویژگی های بیرونی و جسمی همچون زیبایی یا زشتی تعریف می کنند، اما هر چه سن شخص بالاتر می رود توصیف فرد از ویژگی هایش روانشناسانه تر و درونی تر می شود.

بالا^^